Poškozená zásilka

Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení. Tzn. povrchu balíku a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto ukazatele mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný problém, je možné, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy.

Oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. na potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. V případě evidentního poškození zásilky a odmítnutí přepravce sepsat škodní protokol odmítněte tuto zásilku převzít.